Noorte ettevõtluskonkurss “Nutikad noored 2013”

Läänemere Linnade Liidu (UBC) Hariduskomisjon ja Kärdla Linnavalitsus kutsuvad Teid osalema noorte ettevõtlusprojektis „Nutikad noored 2013“. Projekti eesmärgiks on initsieerida noorte ettevõtlust, ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Ootame ettevõtlusprojektis „Nutikad noored 2013“ osalema noori, kellel on varuks leidlikke ideid, et valmistada praktiliseks kasutamiseks mõeldud toode (valdkond ei ole piiratud). Projekt toimub 1.veebruarist – 15.juunini ja toimub kahes vanusegrupis a) 13-16 aastased noored, b) 17-20 aastased noored: mõlema vanuseklassi võitja toode saab auhinnaks 750 € (kokku 1500€). Projektis osalevaid töid eksponeeritakse 1.-4.oktoobril Mariehamnis toimuval XII UBC Üldkonverentsil. Projekt on mõeldud kutse- või üldhariduskooli õpilastele. Ühe toote arendusmeeskonnas võib olla kuni neli õpilast. Projektis osalejatel palume registreerida elektrooniliselt aadressil www.ubc-education.kardla.eu Projektis osalejad peavad 15.maiks saatma Kärdla Linnavalitsusse oma toote prototüübi koos toote kirjelduse ja tutvustusega (lühike video või fotod). Tööde esitamise tähtaeg on 15.juuni. Kui konkursile laekub alla 10 toote, tunnistatakse konkurss nurjunuks. Laekunud töid hindab UBC hariduskomisjoni hindamiskogu, kes langetab otsuse 20.juuniks. Konkursi tulemused avaldatakse UBC Hariduskomisjoni kodulehelt www.ubc-education.kardla.eu ja http://www.ubc.net/ Komisjon võtab võitjatega kontakti. Esitatud projektikirjeldused ei kuulu tagastamisele Palume levitada infot koolides, käsitöö- ja tööõpetuse õpetajate hulgas, noortekeskustes, noortekogudes, ettevõtjate liitudes jne.

Rohkem infot: Maarja Liik Maarja.Liik@kardla.ee

Kärdla Linnavalitsuse hariduse, kultuuri ja spordi peaspetsialist.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.