Noorte ettevõtluskonkurss “Nutikad noored 2013”

Läänemere Linnade Liidu (UBC) Hariduskomisjon ja Kärdla Linnavalitsus kutsuvad Teid osalema noorte ettevõtlusprojektis „Nutikad noored 2013“. Projekti eesmärgiks on initsieerida noorte ettevõtlust, ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Ootame ettevõtlusprojektis „Nutikad noored 2013“ osalema noori, kellel on varuks leidlikke ideid, et valmistada praktiliseks kasutamiseks mõeldud toode (valdkond ei ole piiratud). Projekt toimub 1.veebruarist – 15.juunini ja toimub kahes vanusegrupis a) 13-16 aastased noored, b) 17-20 aastased noored: mõlema vanuseklassi võitja toode saab auhinnaks 750 € (kokku 1500€). Projektis osalevaid töid eksponeeritakse 1.-4.oktoobril Mariehamnis toimuval XII UBC Üldkonverentsil. Projekt on mõeldud kutse- või üldhariduskooli õpilastele. Ühe toote arendusmeeskonnas võib olla kuni neli õpilast. Projektis osalejatel palume registreerida elektrooniliselt aadressil www.ubc-education.kardla.eu Projektis osalejad peavad 15.maiks saatma Kärdla Linnavalitsusse oma toote prototüübi koos toote kirjelduse ja tutvustusega (lühike video või fotod). Tööde esitamise tähtaeg on 15.juuni. Kui konkursile laekub alla 10 toote, tunnistatakse konkurss nurjunuks. Laekunud töid hindab UBC hariduskomisjoni hindamiskogu, kes langetab otsuse 20.juuniks. Konkursi tulemused avaldatakse UBC Hariduskomisjoni kodulehelt www.ubc-education.kardla.eu ja http://www.ubc.net/ Komisjon võtab võitjatega kontakti. Esitatud projektikirjeldused ei kuulu tagastamisele Palume levitada infot koolides, käsitöö- ja tööõpetuse õpetajate hulgas, noortekeskustes, noortekogudes, ettevõtjate liitudes jne.

Rohkem infot: Maarja Liik Maarja.Liik@kardla.ee

Kärdla Linnavalitsuse hariduse, kultuuri ja spordi peaspetsialist.

Aitame loodusvideo tegijaid

Keskkonnaamet koostöös Eesti Teadusagentuuriga kutsub üldhariduskoolide 6.-9. klasside õpilasi osalema videoklippide konkursil „Põnev loodus minu ümber“.

Kuna teema on südamelähedane ka meile, siis Hiiumaa Mudeliklubi omaltpoolt, on hea meelega nõus Hiiumaa lapsi aitama õhust filmimisega.

Kui sul on mingi idee, kuidas kaadrid õhust võiksid sinu töö  paremaks/huvitavamaks muuta, võta ühendust, räägime/mõtleme asja läbi. Samuti võime aidata videomontaaziga. Tasu ei ole tappev – aitäh, või äärmisel juhul väike ühiskondlikult kasulik töö 🙂

Andres 56675782

MTÜ Hiiumaa Mudeliklubi
SkyCam.ee

Projektitaotlus sai heakskiidu

LEADER programmi taotluste 2013.a. I voorus sai rahastuse ka muuhulgas MTÜ Hiiumaa Mudeliklubi, projektiga “Hiiumaa läbi aerofotograafi objektiivi”.

Toetuse abil soetatakse klubile korralik multikopter, mille abil on võimalik  toota proffesionaalsel tasemel video- ja fotomaterjali. Eeskätt on seadmed mõeldud Hiiumaa huvitavate, eriliste, unustatud … kohtade jäädvustamiseks. Ja seda just läbi “laste silmade”. Materjali kirjastamiseks on saadud nõusolek kirjastuselt Koolibri.

Kellel on omapoolseid huvitavaid ettepanekuid, andke teada. Meil küsija suu pihta ei lööda 🙂